0 рейтинг
76 видели

1.Розвяжіть рівняння 9х-х квадрат =0.

2.Скільки коренів має рівняння 6х квадрат + 13х+5=0.

3.Знайдіть корені рівяння

х квадрат + 4х - 21=0

4.Чому дорівнює сума коренів рівнянь: х квадрат- 10х - 12 = 0

5. Чому дорівнює добуток кореніврівняння:

3хквадрат - 16х + 6 = 0

от (21 баллов) в разделе Алгебра | 76 видели

2 Ответов и Решений

0 рейтинг
Правильный ответ

1)

x^2+9x=0

находим дискриминант по формуле:

D=-b^2- 4ac

D= 9^2- 4*1*0=81

находим корни уравнения

х первый= в числителе шишем - b+квадратный корень изD, а в знаменателе пишем 2*а

х первый = в числителе - 9+корень квадратный из 81, а в знаменателе

2*1=36

хвторой= в числителе -b-корень квадратный из D, а в знаменателе 2a

х второй=в числителе - 9 - 81, в знаменателе 2*1=- 45

Ответ:корни уравнения (36;45)

 

 

 

 

 

 

от (529k баллов)
0 рейтинг

1. 9x-x^2=0, x(9-x)=0, x=0 або 9-х=0; х=0, х=9. 2. це рівняння має два корені, тому що дисримінант дорівнює 49 - чило додатне. 3. x^2+4X-21=0, за теоремою Вієта х1=-7, х2=3. 4. за теоремою Вієта сума коренів дорівнює 10 - число, протилежне коефіцієнту в. 5. За теоремою Вієта добуток коренів дорівнює 6/3=2 - число, с/а.

от (490 баллов)
10,984,878 заданий
13,471,016 решений
8,518,553 комментариев
4,909,216 пользователей